MOBILNA PROTETIKA – nadoknada izgubljenih zuba

Parcijalna skeletirana proteza (proteza sa metalnom bazom)

– proteza koja nadoknađuje jedan ili više izgubljenih zuba i njihove potporne strukture.

Totalna i parcijalna akrilatna proteza

– totalna proteza predstavlja protetsku nadoknadu koja ima za cilj da nadomjesti gubitak svih izgubljenih zuba,
– parcijalna proteza nadoknađuje gubitak jednog ili više zuba oslanjajući se na preostale zube.

Kombinovani radovi

– sastoje se od fiksnog djela koji čine metal keramičke krunice i proteze koja se spaja sa fiksnim dijelom bez vidljivih elemenata.