Liječenje oboljele pulpe (živca)

Liječenje inficiranih kanala korjena zuba (gangrene) – JEDNOSEANSNO LIJEČENJE

gangrena

Kod nas je liječenje zuba bezbolno i brzo sa vrhunskim rezultatima, bez brojnih posjeta.