Kombinovana protetika - Stomatoloska ordinacija Sarajevo

Kombi̇ne proteti̇k tedavi̇

Bu protez kategorisi, adından da anlaşılacağı gibi, sabit ve hareketli protezlerin kombinasyonundan oluşmaktadır.

Lateral bölgede yeterli diş olmadığı veya kalan dişlerin sabit protezin ( köprü ) yapılması için yeterli kalitede olmadığı ve dişsiz bölgede implant yapımı uygun olmadığı yada istenmediği tüm durumlarda yapılan protezlerdir. O zaman bu gibi durumlarda kombine protetik tedavi tercih edilmekte, yani kalan dişlerin üzerine kron veya köprüler, dişsiz bölgede ise parsiyel hareketli protezler yapılmaktadır.

Maksimum kaliteli protezin yapılamsı için hareketli kısım iskelet ( vironit, wizil ) protezden oluşmaktadır.

İskelet protezlerin en büyük ölçüde azaltılmıs olması, yani mümkün olan en küçük yüzeyi kaplaması, ve metalden yapılmış olması çiğneme sırasında oluşan basınçları en iyi şekilde dağıtır, sadece kalan dişlere değil etraftaki yumuşak doku ve kemiğe de iletir. Bu, hem dişler açısından hem de etraftaki destekleyici dokular ( dişetler, çene kemiği ) açısından daha uzun süre kulanılabilir ve sağlıklı kalması için çok önemlidir.

Bu tür protezler metal bir tabana sahip olduğundan, kalan dişleri korumak amacıyla üzerlerine kron veya köprüler yapılmakta ve bunların üzerine protezin adaptasyonu için hem dil hem de dudak tarafında ek kanatlar bulunmakatadır. Böylece hasta için iyi bir fonksiyonel bütünlük, stabilizasyon ve konfor sağlanır.

Kombinasyonlu protezler yapımında özel ataçmanlar ( bağlantılar ) kullanılır. Bu ataçmanlar hassas tutucu olup sabit ve haraketli protezin arasındaki en önemli bağlantı sağlayan elemanlardır. İki parçadan oluşurlar. İlki sabit protezin üzerine, diğeri ise hareketli protezin içine konumlandırılır ve birleştiklerinde fonksiyonel bütünlük sağlanır. Bu ataçmanlar sabit ve hareketli protez arasındaki bağlantıyı sağlamanın yanısıra maksimum stabilizasyonu ve çiğneme kuvvetleri her yere eşit ölçüde dağılmasını sağlarken estetik kriterlerinden ödünç vermez. Bu tür yapılar son derece iyi ve yüksek kalitedirler ve dişsiz alanların diğer tedavi şekillerine musait olmadığında iyi bir alternatif seçeneği olabilirler.