Implantologija - Stomatoloska ordinacija Sarajevo

İmplantlar ( vidali diş )

Kayıp dişlerin yerine konulması çabaları muhtemelen insanlık kadar eskidir. Son otuz yıl boyunca kayıp diş / diş kökü yerine implantlar yerlestirilebilir.

Dental implantlar titanyumdan yapılmış olup kaybedilen doğal diş yerine konulmaktadırlar.

Dental implantların temel özellikleri

Titanyum dental implantlar konik formdadırlar, biyolojik töleranslıdırlar, alerjik reaksiyonuna neden olmazlar, biyokimyasal olarak tamamen kayıtsızdırlar ve kemik dokusunda değişmeden kalırlar. Hastalarda yaygin olan, implantlar tutunamaz diye bir korku tamamen temelsizdir. Eğer bütün işlem gereken kurallarına göre yapılırsa, kaliteli implantlar kullanılırsa ve hastanın iyi bir oral hijyeni varsa korkulan gerçekleşmeyecektır.

Dental implantların yerleştirilmesi ( vidalanması )

İmplantların kemiğe vidalanması lokal anestezide, özel bir cerrahi teknikle yapılır ve tamamen ağrısızdır. Bu implantlar yapay kökleri taklit ederler ve üzerine tek diş veya protezin çeşidine bağlı olarak bir kaç diş taşıyabilmektedirler.

Neden implantlar ?

İmplantların yapılmasıyla yandaki diğer sağlıklı dişler preparasyondan, yani kesilip, küçültmesinden korunur, eksik olan dişin yerine köprünun yapılması için yanındaki dişler kesilerek küçültüp üzerlerine kaplama konulmasını engellemiş oluruz. Hem sağlıklı dişler korunur hem de implantlarla her zaman daha iyi estetik elde edilir. Ayni zamanda büyük diş kayıplarında hareketli olan protezler kullanılmalıdır. Implantlarla protezlere gerek kalmaz, ancak istisna olan tamamen diş kayıplarında, yeterli kemik dokusu var ise ve tatmin edici sonuclar alacaksak çözüm olarak implantlar üzerine protezler yapilabilir.

Dental implantların yerleştirilmesinden sonra ne yapılmalı ?

Hastanın edikasyonu ve isteklerine bağlı olarak, implantların konulmasından ve belirli bir osseointegrasyon ( implantın kemiğe bağlanıp bir bütün haline gelmesi işlemi ) süresinden sonra protez aşamasına geçilir : impantların üzerine kron veya köprüler veya implant üstü protezler yapılır.

Dental implantların konulması için kimler uygundur ?

Bugün hemen hemen her kişi implant için uygun adaydır. Bazı ilerlemiş sistemik hastalıklar implantlar için nispeten kontrendikasyon olabilirler.

Ayrıca bazı anatomik engeller de olabilir ama bunlar genellikle büyük sorun teşkil etmezler.

Implantların yerleştirilmesi imkansızlaştığı durumlar uzun süre bölge dişsiz kaldıysa ve uygun olmayan hareketli protezler taşınması sonucu kemik hacmi ciddi şekilde azalırsa, sarkmış maksiller sinüsler ve bunun gibi diğer nedenler sonucudur. Ancak, çeşitli cerrahi tekniklerle kemik rejenerasyonu ile implantları yerleştirmek istediğimiz bölgedeki kemik hacmini basarıyla telafi edebiliriz. Alveolar sırtının büyütme cerrahisiyle implantların yerleşimi için yeterli kalınlıkta kemik elde edilir. Kemik hacmini arttirmak icin yapay kemik kullanıyoruz, ancak daha büyük düzeltmelerde hasta orjinli kemik nakli, yapay kemikle birlikte kullanılır.