HAREKETLİ  PROTEZLER – eksikliklerin tamamlanmasi

Parsiyel iskelet protezi  ( metal destekli protezler )

– Bir veya birden fazla diş kayıplarının yanında etrafındaki destek yapılarını telafi eden protezdir.

Total ve parsiyel akrilik protezler

– Total protezler, kaybedilen tüm dişler yerine getirmeye amaçlayan potezdir.,
– Parsiyel protezler, kalan dişlere dayanan, bir veya birkaç diş kaybını telafi eden protezlerdir.

Kombine protetik tedavisi

– İki kısımdan oluşur : ilki sabit olup metal seramik kronlardan oluşur; ikincisi ise hareketli olup akrilikten yapılmış herhangi bir görünür bağlantısı yoktur.