PSO PIROVIĆ – STARI GRAD

Adresa
Sime Milutinovića – Sarajlije br. 4
71000 Sarajevo, pored Hotela Evropa
Bosna i Hercegovina, Federacija BiH

Tel: +387 33 567 400
Fax: +387 33 567 405

vhpirovic@bih.net.ba
ordinacija@pirovic.ba

Radno vrijeme
08.00-20.00 radnim danima
08.00-14.00 subotom

PSO PIROVIĆ – POFALIĆI

Adresa
Zmaja od Bosne br. 34
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina, Federacija BiH

Tel: +387 33 715 635
Fax: +387 33 523 200

ordinacija2@pirovic.ba

Radno vrijeme
08.00-20.00 radnim danima
08.00-14.00 subotom

PSO PIROVIĆ – ILIDŽA

Adresa
Ibrahima Ljubovića br. 40A
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina, Federacija BiH

Tel: +387 33 764 666
Fax: +387 33 764 665

ordinacija3@pirovic.ba

Radno vrijeme
08.00-20.00 radnim danima
08.00-14.00 subotom